torsdag 13 februari 2014

Strukturförnekelse

Jag har funderat ett tag på det här med strukturförnekelse. Med strukturförnekelse menar jag åsikter som på olika sätt förnekar att det överhuvudtaget finns olika typer av strukturell diskriminering i samhället what so ever. Det kan vara till exempel vara strukturell diskriminering gällande kön, ras, sexualitet eller klass. Jag är medveten om att jag vårdslöst och felaktigt klumpar ihop alla typer av strukturell diskriminering och suddar ut deras respektive särart men jag behöver kunna generalisera och gör heller inga som helst anspråk på bevisbara sanningar, jag bara skissar hypoteser. Det är dock väldigt viktigt att påpeka att det är väldigt vanligt att en person kanske bara ser och erkänner en typ av strukturell diskriminering men är blind för en annan typ. Man ser kanske klass men inte kön eller man kanske ser kön men inte ras.

Jag tror att den typ av strukturförnekelse som jag pratar om, grovt sett, består av en blandning av samma stoff som två andra typer av förnekelse - Förintelseförnekelse och att förneka att den globala uppvärmningen är mänskligt orsakad. 

Att förneka Förintelsen förekommer i många och väldigt skiftande sammanhang. Det är svårt att hitta gemensamma orsaker, för det skiljer sig enormt mellan olika tider och kontexter. Men generellt sett är förnekelsen ideologisk. Det är ett tankesystem. Det handlar om idéer och åsikter. Det handlar om att förnekelsen av Förintelsen passar ihop med personens övertygelse på något sätt. Om Förintelsen skett eller inte spelar inte någon praktisk roll i personens liv. Det ändrar inte något fysiskt eller materiellt. Det kan vara nog så smärtsamt att tänka sig att Förintelsen har ägt rum för en förnekare men det är likväl något abstrakt.

Att förneka att den globala uppvärmningen är mänskligt orsakad har också väldigt olika motiv men generellt sett skulle jag säga att den är materialistisk. Att förneka att människan ändrar jordens klimatsystem gynnar personerna på ett konkret sätt. Det gör skillnad i deras vardag rent fysiskt. Den mest direkta påverkan gäller förespråkare av denna förnekelse, som ofta har kopplingar till branscher som i sin tur har koppling till profiterandet av fossila bränslen. Det kan vara petro-kemisk industri, transport- eller livsmedelsindustrin och deras associerade och underhuggare (inklusive arbetslöshetsfruktande politiker). Man blir helt enkelt avlönad för att ha, uppfinna eller sprida dessa åsikter. Men det kan också mer indirekt handla om människor som inte vill ändra sina livsmönster. Som vill leva det bekväma liv de vant sig vid och anser sig ha rätt till och som inte vill göra avkall på den konsumtionsmakt de nu besitter. Skulle de erkänna att de själva orsakade den kataklysmiska naturkatastrofen som den globala uppvärmningen är, skulle kanske deras dåliga samvetet tvinga dem att ge upp och försaka privilegier i sina liv, vilket vore oerhört smärtsamt - strutsbeteende eller kognitiv dissonans.

Jag tror att strukturförnekelse är en blandning av dessa två typer av förnekelse. Strukturförnekelse är både ideologisk och materialistisk. Strukturförnekelsen är ideologisk för att den hänger ihop med den liberala föreställningen om en självständig fri individ som fattar rationella beslut som gynnar en själv (och det som är bäst för varje enskild individ, är också bäst för samhället i stort). Att erkänna att det finns strukturer som inte bara påverkar, utan styr människors hela liv, val och handlingar, går inte ihop med deras föreställningsvärld. Det krockar också med den liberala grundidén att eftersom alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter, så anses de ha också samma individuella förutsättningar. Alla kan om de vill. Alla är sin egen lyckas smed. Du är själv ansvarig för ditt eget liv (vilket ofta exemplifieras av "jag började med två tomma händer-sagor"). Du får cred om du lyckas men du får också skit om du misslyckas. En form av politisk arvssynd eller kastsystem, där ett lyckande är välförtjänt och ett misslyckande är självförvållat. Det här lämnar fältet fritt för att basha alla utsatta i samhället, arbetslösa och sjuka, fattiga och invandrare. Ett bevis för detta är ju alla de borgerliga "morot- och piska"-reformer som genom att straffa utsatta grupper ska motivera dem att "rycka upp sig, anstränga sig och ta tag i sina liv." Jepp, they actually believe in this shit.

Men jag tror också att strukturförnekelsen är materialistisk genom att den faktiskt ifrågasätter den maktposition du som normperson innehar och det påverkar ditt liv på ett konkret sätt. Vill återigen påminna om att du i en kontext kanske gynnas av normen, för att sedan i en annan kontext missgynnas. Genom att tillhöra olika normgrupper åtnjuter du en massa privilegier som minoriteter måste kämpa för eller kanske inte ens aldrig tillskrivs. Det handlar om makt. Makt är direkt kopplat till din vardag och ditt sätt att leva. Att förneka strukturer och dess olika former av diskriminering innebär att du i lugn och ro kan fortsätta njuta av dina softa privilegier. Att förneka strukturer gör att du kan fortsätta njuta av den makt du i olika sammanhang har. Att erkänna att det finns strukturer skulle innebära att du måste erkänna att andra har rätt till samma saker som du har. Ofta innebär det en balansering i ett nollsummespel - för att andra ska få mer, måste du få mindre. Mindre fördelar, utrymme, frihet, makt, pengar, tolkningsföreträde, problemformuleringsprivilegium, status och så vidare. Du har något faktiskt att förlora på ett erkännande. Att erkänna strukturer innebär alltså ofta att du som privilegierad måste göra avkall och dela med dig, släppa fram andra, ge andra utrymme, trädd tillbaka. En solidarisk tanke för att skapa ett rättvist demokratiskt samhälle. Det är för smärtsamt för många och därför förnekar man strukturerna helt. Att strukturer gynnar vissa och missgynnar andra innebär också att ens maktposition kanske inte längre kan hävdas vara välförtjänt eller att andras utsatthet inte heller visar sig vara självförvållad, vilket kan göra det svårt att förklara orättvisor och skillnader i makt, resurser och andra privilegier.

Det finns naturligtvis också andra, om möjligt ännu löjligare, anledningar att inte erkänna samhällsstrukturer. "De syns inte, därför existerar de inte". Gissar att bokhyllan som trillar ned i ditt huvud nu, gör det för att ett spöke puttar det och inte på grund av gravitationen? "Det har aldrig drabbat mig, så därför tror jag inte på det". Icke-allergiker? Pollenallergi är ju lika mycket mumbo-jumbo som homeopati! "Jag tror bara på det jag själv sett eller upplevt och jag har aldrig sett dessa 'strukturer'". Så du tror bara på det du själv upplevt och inte människans tusenåriga kollektiva kunskapande? Måste vara jobbigt att undra över om månen är gjord av ost, om Antarktis består av maräng och om det under havsytan inte finns vatten utan drakblod. "Bara för att det händer ibland, innebär inte att det är ett mönster". Bara för att du endast känner till några enstaka fall varje år där du hör andra människor bajsa, betyder inte att inte alla människor bajsar hela tiden, runt om i världen. "Diskriminering existerar men det beror inte på strukturer utan på enskilda omoraliska individer". Så om ett tusen par djur, en isbjörn och en vandrande pinne, går in i en frys och stannar där inne ett par timmar och det varje gång bara är isbjörnen som överlever, så är det fortfarande bara ett tusen slumpartade fall? 
blog comments powered by Disqus
Flattr this